ทำไมต้องกินแมลง

insects are good for you

แมลงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเต็มไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน และไขมัน ที่ดีต่อสุขภาพ

crickets consume less water

จิ้งหรีดบริโภคน้ำน้อยกว่าแหล่งโปรตีนอื่น ๆ

เมื่อเทียบกับหมู วัว และสัตว์ปีก จิ้งหรีดมีความเสี่ยงน้อยกว่ามากในการนำโรคไปสู่มนุษย์

การเลี้ยงจิ้งหรีดใช้พื้นที่น้อยกว่าสัตว์อื่น ๆ ที่เลี้ยงไว้เป็นอาหาร

crickets consume less feed

จิ้งหรีดต้องการอาหารน้อย แต่ให้โปรตีนในปริมาณเท่ากันเมื่อเทียบกับสัตว์ชนิดอื่น

crickets produce less methane

จิ้งหรีดผลิตมีเทนน้อยกว่า 80% เมื่อเทียบกับแหล่งโปรตีนจากสัตว์อื่น

คาดว่าจิ้งหรีดมีโปรตีนมากกว่าวัวถึง 20%

Slaughtering crickets

กระบวนการฆ่านั้นน่ากลัวน้อยกว่า และมีมนุษยธรรมมากกว่าโคเนื้อ หมู และไก่ ซึ่งฆ่าโดยใช้กระบวนการเกี่ยวข้องกับการระบายความร้อน ซึ่งทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่เรียกว่า ระยะพักตัวจากการพัฒนาชั่วคราว หลังจากนี้อุณหภูมิจะลดลง ทำให้พวกมันหลับตายอย่างรวดเร็วและมีความเป็นมนุษยธรรม