แมลงผง

ผงแมลงคุณภาพสูงผลิตจากแมลงที่เลี้ยงในฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP แมลงทุกชนิดได้รับอาหารที่สมดุลจากพืชจากแหล่งที่ยั่งยืนและถูกเลี้ยงในสภาวะที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาด ดำเนินการผลิตและบรรจุที่โรงงานที่ได้รับการรับรองของ BRC

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์