น้ำมันแมลง

เราผลิตน้ำมันแมลงที่บริโภคได้แบบสกัดเย็นคุณภาพสูงจากแมลงที่เลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการรับรอง GAP แมลงทุกชนิดได้รับอาหารจากพืชที่สมดุลและยั่งยืนและเลี้ยงในสภาพที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ น้ำมันถูกกรองด้วยแรงโน้มถ่วงและบรรจุขวดอย่างระมัดระวังในบรรจุภัณฑ์จำนวนมากและขายปลีก

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์