จิ้งหรีดดำ (GRYLLUS BIMACULATUS)

จิ้งหรีดดำ (Gryllus Bimaculatus Sp) หรือที่เรียกว่า จิ้งหรีดทองดำ ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยทั่วไปทำโดยการทอดในน้ำมันและปรุงรสด้วยซอสน้ำซีอิ๋ว และพริก

edible black crickets

รายละเอียด

จิ้งหรีดดำ (Gryllus Bimaculatus Sp) หรือที่เรียกว่า จิ้งหรีดทองดำ ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยทั่วไปทำโดยการทอดในน้ำมันและปรุงรสด้วยซอสน้ำซีอิ๋ว และพริก

Our crickets are raised on specially selected GAP certified farms. They are fed a healthy diet of mixed grains, high protien cricket feed and vegetables. They are raised in clean, sealed and hygienic conditions. We process them at our GMP/HACCP accredited factory. They are 100% natural and do not contain preservatives, artificial colors or flavours.

ส่วนผสม: จิ้งหรีดอบแห้ง 100% (Gryllus Bimaculatus Sp)

Nutritional data per 15g serving.

Calories (kilocalories): 70g
Total Fat: 3.5g
Saturated Fat: 1g
Trans Fat: 0g
Cholesterol: 35mg
Sodium: 55mg
Total Carbohydrate: <1g Dietary Fiber: <1g Total Sugars: 0g Added Sugars: 0g Protein: 8g Vitamin D: 0mcg Calcium: 20mg Iron: 167mg Potassium: 150mg